Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Visselblåsarsystemet SpeakUp

För att LKAB i tid ska få kännedom om och kunna åtgärda förhållanden, arbetssätt och händelser som strider mot vår uppförandekod, policyer, lagar, regler och riktlinjer som riskerar att skada företaget eller vår personal, eller andra missförhållanden som kan vara av allmänt intresse, uppmanas alla medarbetare, allmänheten, partners och leverantörer att meddela misstänkta missförhållanden.

Det finns höga krav på företag att följa lagar och regler samt att säkerställa att risker för kränkningar av mänskliga rättigheter synliggörs och åtgärdas. Ett verktyg för att upptäcka risker och kränkningar är så kallade visselblåsarsystem. Ett visselblåsarsystem är en anonym kanal för anställda och andra att uppmärksamma missförhållanden som företaget eller företagets anställda är upphov till eller bör ta ansvar för. Visselblåsarsystem kravställs i lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och i många internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter enligt vilka vi som företag har en skyldighet att säkerställa att det finns möjlighet att anonymt rapportera och ventilera orättvisor. LKAB tillhandahåller visselblåsarsystemet SpeakUp för den här typen av anonym rapportering.

Hur rapporterar jag?

Du som arbetar på LKAB kan använda linjevägen, det vill säga rapportering till närmaste chef, dennes chef, Human Resources eller via juridikavdelningen. Är du extern kan du gå via din utsedda kontakt på LKAB eller till inköpsavdelning, miljöavdelning, ekonomi- eller juridikavdelning.

LKAB tillhandahåller även visselblåsarsystemet SpeakUp. Systemet är en extern kanal som ger enskilda personer möjlighet att anonymt lämna information till LKAB om potentiellt allvarliga olagliga eller oetiska missförhållanden som begåtts inom bolaget eller koncernen.

Här hittar du telefonnummer och webbadresser till visselblåsarsystemet SpeakUp för externa

LKAB-anställda hittar motsvarande information om kontaktvägar på intranätet.

Genom lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden har du och dina anhöriga ett juridiskt skydd mot repressalier när du slår larm, förutsatt att du skäligen kan anta att missförhållandet du rapporterar är sant och att det du rapporterar kan anses vara av allmänt intresse. Med allmänt intresse avses till exempel slöseri med skattemedel eller betydande överträdelser av miljöregler. Om missförhållandet enbart rör de egna arbets- eller anställningsförhållanden anses det i regel inte vara av allmänintresse, såvida det inte rör sig om sådant som är helt oacceptabelt utifrån ett bredare samhällsperspektiv.