Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Tjej och kille i dagbrott

LKAB:s uppförandekod bygger på internationella riktlinjer och förstärks av våra värderingar – Engagerad, Nytänkande och Ansvar. Den beskriver hur vi på LKAB ska uppföra oss – mot varandra, våra affärspartners och vårt omgivande samhälle.

Baserad på våra värderingar

LKAB:s värderingar ligger till grund för hur verksamheten drivs. Engagerad betyder att vi har kundernas resultat i fokus i allt vi gör. Nytänkande betyder att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor. Ansvar betyder att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först.

Uppförandekoden lägger grunden för framgångsrika affärer

LKAB:s uppförandekod anger ramarna för hur vi ska agera. Uppförandekoden bygger på internationella riktlinjer från bland annat FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och UNICEF. Uppförandekoden förstärks av våra värderingar och vår vilja att vara ett föredöme i näringslivet och i samhället. Gott uppförande skapar förtroende som i sin tur lägger grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.

Uppförandekoden är även grunden för de baskrav som alla leverantörer ska intyga att de uppfyller innan det kan bli aktuellt med en affärsrelation med LKAB.

Här kan du läsa mer om uppförandekoden för LKAB:s leverantörer

Relaterade dokument