Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Mänskliga rättigheter

Renar går över järnväg på viltövergång

LKAB är verksam i en bransch där påverkan på samhälle och individ är stor. Det är viktigt att vi tar hänsyn och ansvar för att förhindra och minimera negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna. Därför har LKAB en riktlinje för mänskliga rättigheter.

Baserat på hur gruvbranschen vanligen påverkar mänskliga rättigheter lägger LKAB fokus på följande områden:

  • Samhällspåverkan vid gruvdrift
  • Verksamhet och produktion i högriskländer
  • Arbetsvillkor och säkerhet
  • Ursprungsbefolkning
  • Mångfald och diskriminering

Riktlinjen är framtagen för att stödja arbetet med att effektivt identifiera, respektera och hantera risker förknippade med direkt och indirekt negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

Frågor som rör mänskliga rättigheter är en del av LKAB:s Uppförandekod. Varje del av verksamheten ansvarar för att årligen identifiera sin påverkan på mänskliga rättigheter och utifrån det vidta åtgärder i enlighet med riktlinjen.

Vi för även en kontinuerlig dialog med våra intressenter för att förstå deras intressen, dels vilken påverkan LKAB har på de mänskliga rättigheterna och dels för att få kännedom om eventuella risker – för att kunna vidta åtgärder.