Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Mångfald och likabehandling

Kvinna i arbetskläder och hjälm står lutad mot vägg i Kirunagruvan.

LKAB strävar efter att spegla samhällets mångfald på alla nivåer i organisationen. Våra ledare ska främja en inkluderande kultur som hjälper varje individ att nå sin fulla potential.

Varje medarbetare bidrar med sina olika kompetenser, egenskaper, förutsättningar och bakgrunder till mångfalden i LKAB. Genom att värdesätta och uppmuntra en inkluderande organisationskultur kan vi tillsammans skapa mer innovativa lösningar och bättre produkter. Att ha medarbetare i olika åldrar, kön, etniciteter och bakgrunder – i kombination med en inkluderande kultur – gör att vi kan leverera de bästa lösningarna för våra kunder.

Vi tror att mångfald och jämställdhet bidrar till att öka verksamhetens lönsamhet och ställning som en attraktiv arbetsgivare. Det ska genomsyra både våra arbetssätt och vår rekrytering. Jämställdhet och mångfald är därmed ett strategiskt viktigt område.

Likabehandling

Vi tolererar inte diskriminering på våra arbetsplatser, vare sig på grund av ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi tillåter heller inga former av kränkningar, trakasserier eller särbehandling och arbetar aktivt för att motverka såväl direkt som indirekt eller omedveten diskriminering.

För att kunna rekrytera och behålla medarbetare är det viktigt att våra arbetsplatser präglas av en positiv syn på föräldraskap. Att bli och vara förälder ska gå att kombinera med en karriär inom LKAB.

Vår Mångfaldsplan

LKAB har en långsiktig Mångfaldsplan som ska bidra till att stödja arbetet mot ett mer inkluderande företag.