Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Järnmalmsprodukter på transportband
Lastning i Narviks hamn.

LKAB fördömer alla former av korruption, bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i hela vår värdekedja, i alla länder.

Vi arbetar förebyggande med att motverka korruption i affärer via transparenta system och tydlig uppföljning. LKAB följer Svensk kod för bolagsstyrning och varje år revideras vi av en extern revisor. Samtliga dokument, register och rapporter ska vara transparenta, korrekta och pålitliga.

LKAB:s risker för korruption och oegentligt beteende bedöms i koncernens övergripande riskarbete. Våra värderingar och Uppförandekod gäller alla medarbetare och beskriver hur vi på LKAB ska uppföra oss – mot varandra, våra affärspartners och vårt omgivande samhälle. Mutor, dolda provisioner eller andra olagliga eller oetiska förmåner är inte tillåtna. Vi engagerar oss inte i sådan verksamhet som vi inte öppet kan stå för. Medarbetare i LKAB varken tar eller ger otillbörliga ersättningar i form av gåvor, tjänster, resor eller representation som gör att hans eller hennes ställning kan ifrågasättas.

Våra medarbetare utbildas kontinuerligt i uppförandekoden genom en interaktiv och obligatorisk utbildning. Det finns även diskussionsmaterial som används vid arbetsplatsträffar och liknande.

Läs mer om LKAB:s Uppförandekod här

Internationellt föredöme

LKAB vill utgöra ett internationellt föredöme i gruvbranschen när det gäller etik och ska bedriva en verksamhet som möjliggör en hållbar samhällsutveckling som genererar välstånd. För att uppfylla detta måste även LKAB:s leverantörer ligga i framkant och alla våra leverantörer ska godkänna våra baskrav för ett uppdrag hos oss.

LKAB genomför även hållbarhetsrevisioner hos leverantörer i länder och branscher med höga korruptions- och hållbarhetsrisker samt hos leverantörer som vi ska samarbeta med under lång tid. Revisionerna utgår ifrån de krav vi ställer i vår Leverantörsuppförandekod där korruption ingår som ett delmoment.

Läs mer om våra krav på leverantörer och hållbara inköp