Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB vill vara ett internationellt föredöme i gruvbranschen när det gäller etik, jämställdhet och mångfald.

Vår Uppförandekod och våra värderingar guidar oss i allt vi gör. Varje medarbetare bidrar med olika kompetenser, egenskaper, förutsättningar och bakgrunder till mångfalden i LKAB. Genom att värdesätta och uppmuntra en inkluderande organisationskultur kan vi tillsammans skapa mer innovativa lösningar och bättre produkter.

Vi anser att mångfald och jämställdhet bidrar till att öka verksamhetens lönsamhet och ställning som en attraktiv arbetsgivare. Detta genomsyrar såväl våra arbetssätt som vår rekrytering.

Hög affärsetik och en affärsmässig inställning skapar förtroende för LKAB vilket i sin tur lägger grunden för en framgångsrik affärsverksamhet. Tydliga rutiner för hållbara inköp och val av leverantörer gör oss bättre i våra affärer.