Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB vill vara ett internationellt föredöme i gruvbranschen när det gäller etik, jämställdhet och mångfald.

Vår Uppförandekod och våra värderingar guidar oss i allt vi gör. Varje medarbetare bidrar med olika kompetenser, egenskaper, förutsättningar och bakgrund till mångfalden i LKAB. Genom att värdesätta och uppmuntra en inkluderande organisationskultur kan vi tillsammans skapa mer innovativa lösningar och bättre, klimateffektiva produkter.

Vi vet att mångfald och jämställdhet bidrar till att öka verksamhetens lönsamhet och ställning som en attraktiv arbetsgivare. Detta genomsyrar såväl våra arbetssätt som vår rekrytering. Vår omställning från klimatpåverkande till koldioxidfri verksamhet kräver en ännu större bredd av kompetens, erfarenheter och perspektiv än vi har idag. Mångfald är nyckel till innovation och konkurrenskraft. 

LKAB tar ett stort ansvar för sitt närsamhälle där vi är verksamma. I Norrbotten pågår en samhällsomvandling där nya samhällen i Kiruna och Gällivare tar form. I det arbetet finns en unik möjlighet att skapa hållbara lösningar för ett attraktivt samhälle där alla invånare trivs, och som harmoniserar med sin omgivande miljö.  

Hög affärsetik och en affärsmässig inställning skapar förtroende för LKAB vilket i sin tur lägger grunden för en framgångsrik affärsverksamhet. Tydliga rutiner för hållbara värdekedjor stärker vår konkurrenskraft och gör oss till en bättre affärspartner.