Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Så här går det till

De seismiska händelserna uppstår när den naturliga spänningen i berggrunden förändras. Den största bergspänningen är den som går vågrätt, i sidled, inte som man kanske skulle kunna tro lodrätt, alltså uppifrån och ner.

När järnmalmsbrytningen i underjordsgruvorna går djupare och "skär av" berggrunden måste spänningarna hitta nya vägar runt om och under den utbrutna malmen. Då bildas spänningskoncentrationer och om spänningarna är högre än hållfastheten går bergmassan i brott, alltså spricker. Seismisk aktivitet är plötsliga brott i bergmassan där mycket energi frigörs. De allra flesta händelserna vid LKAB:s gruvor, ibland flera hundra eller tusen per dygn, är så små att de inte kan kännas av, bara mätas med känsliga instrument. Ibland byggs det dock upp energi som frigörs i större skakningar, som kan kännas av i samhällena närmast gruvorna.