Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB bevakar den seismiska aktiviteten

LKAB bevakar hela tiden den seismiska aktiviteten. Det görs med hundratals instrument, så kallade geofoner, som kan känna av stötvågor i berggrunden.

Med resultatet kan både styrkan på händelsen och den exakta positionen räknas ut. Det är anledningen till att LKAB inte mäter magnitud i Richterskalan utan i en lokal skala. Richterskalan är framtagen för att mäta naturliga jordbävningar på stora avstånd, från början togs den fram specifikt för San Andreas-förkastningen i Kalifornien i USA, därför är den inte anpassad för en gruvas speciella villkor. Utöver magnituden mäter LKAB också vibrationer i byggnader i enheten millimeter per sekund. Läs mer här om den lokala skalan LKAB mäter med.

Den seismiska aktiviteten går inte att förutsäga exakt, större händelser som känns av i samhället kan uppstå när som helst på dygnet. Däremot kan instrumenten visa om aktiviteten totalt ökar eller minskar vid någon malmkropp, och vid behov väljer LKAB att stoppa produktionen tills aktiviteten nått lägre nivåer. LKAB forskar också på andra sätt att minska de seismiska händelserna, till exempel genom planeringen av sprängningar och hur brytningen utförs nivå för nivå. Statistiken visar att den seismiska aktiviteten ökar något under våren, vilket kan bero på att det ökande vattenflödet under snösmältningen fungerar som ett smörjmedel och gör att sprickor i berggrunden glider lättare, så hållfastheten minskar.

För boendena i samhällena vid LKAB:s underjordsgruvor kan de seismiska händelserna kännas av tydligt. Det man känner är dock inte ras eller att stenar lossnar, utan en stötvåg som uppstår när stora bergmassor gnids mot varandra, vrids eller knäpper till så energi frigörs. Skakningarna kan dock få stenar i gruvan att lossna, men det är ovanligt eftersom LKAB anpassat bergförstärkningen för att fånga upp rörelser i berget. LKAB bryter aldrig malm under områden där människor bor eller vistas, så den seismiska aktiviteten sker inne på gruvindustriområdet.

Rapportering

Vid större händelser läggs information ut på LKAB:s webb med information om tid, position, magnitud och största vibration. Det kan ta någon eller några timmar, för resultaten från instrumenten måste samlas in och kontrolleras. En rapport skickas också till myndigheterna.

Här kan du läsa mer om informationsflödet steg för steg.