Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Informationsflödet steg för steg

När en seismisk händelse har skett och registrerats av LKAB:s seismiksystem görs en första preliminär analys av händelsen av bergmekaniker. Kort information via sms respektive e-post skickas till ansvariga och berörda personer såväl internt inom LKAB som externt till exempelvis kommunen och länsstyrelsen.

Analys av händelsen görs och en skriven rapport upprättas för de händelser som har varit tillräckligt stora för att ha aktiverat vibrationsmätare som är placerade i samhället med nivåer som bedöms kännbara eller för händelser som många personer känt av och därför kontaktat LKAB för information.

Rapporten distribueras internt till ansvariga i LKAB samt externt till kommunens räddningstjänst, kommunledningen samt berörda myndigheter som länsstyrelsen. Information läggs också på sidan Seismiska händelser.

Beroende på var den seismiska händelsen har inträffat, vilken tid på dygnet det är och hur mycket uppgifter som måste samlas ihop kan det ta ett antal timmar innan det finns exakta svar att ge.

Storskalig brytning efter malm i underjordsgruvor kan ge upphov till så kallad seismisk aktivitet. Det betyder att det uppstår skakningar, eller skalv, i berggrunden. LKAB övervakar aktiviteten i sina gruvor i Kiruna och Malmberget, och arbetar för att minimera skakningarna.

De seismiska händelserna uppstår när den naturliga spänningen i berggrunden förändras. Den största bergspänningen är den som går vågrätt, i sidled, inte som man kanske skulle kunna tro lodrätt, alltså uppifrån och ner. När järnmalmsbrytningen i underjordsgruvorna går djupare och "skär av" berggrunden måste spänningarna hitta nya vägar runt om och under den utbrutna malmen. Då bildas spänningskoncentrationer och om spänningarna är högre än hållfastheten går bergmassan i brott, alltså spricker. Seismisk aktivitet är plötsliga brott i bergmassan där mycket energi frigörs. De allra flesta händelserna vid LKAB:s gruvor, ibland flera hundra eller tusen per dygn, är så små att de inte kan kännas av, bara mätas med känsliga instrument. Ibland byggs det dock upp energi som frigörs i större skakningar, som kan kännas av i samhällena närmast gruvorna.

Rapportering

Vid större händelser läggs information ut på LKAB:s webb med information om tid, position, magnitud och största vibration. Det kan ta någon eller några timmar, för resultaten från instrumenten måste samlas in och kontrolleras. En rapport skickas också till myndigheterna.

Har du frågor eller funderingar om seismiska händelser? Mejla till info@lkab.com eller skicka ett brev till LKAB, informationsavdelningen, 98186 Kiruna.

Här hittar du samtliga rapporterade seismiska händelser.