Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Svar:

Vibrationer kan påverka ett hus. Det går inte att säga vid vilken magnitud. Påverkan är beroende av magnitud, avstånd till den seismiska händelsen, bergmassans kvalitet och jordlager. Påverkan beskrivs egentligen bäst med den faktiska vibration som huset utsätts för. Det är också en funktion av hur huset är grundlagt och konstruerat.