Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Svar:

Det går idag inte att förutse en enstaka händelse i tid, plats och magnitud. Det vi kan är att på många platser förutse när ett område troligtvis kommer att bli mer seismiskt aktivt. En ökad seismisk aktivitet resulterar ibland i att större seismiska händelser börjar ske. Därför arbetar vi idag bland annat med att stänga av produktionsområden som en förebyggande åtgärd. Vi arbetar också mer med att i detalj styra hur olika produktionsområden bör brytas ut för att minska risken för en ökad seismisk aktivitet.