Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Välkommen till vår samrådssida! Här delar vi allt underlag för samråd inom vår verksamhet. 

Samråd inför ansökan om nytt tillstånd

Samråd är en lagstadgad process och är en viktig inledande del av arbetet med att ta fram en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Samråd ska ske i god tid innan en ansökan lämnas in till myndigheten som ska pröva ansökan enligt miljöbalken, i syfte att uppnå en bra och relevant utformning av denna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

Som stöd för dialogen i samrådet tas ett underlag fram, som bland annat beskriver den planerade verksamhetens tänkta omfattning och utformning samt aktuella utredningsområden. Det beskriver också vilken miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till. 

Tillstandsprövning_LKAB_1.jpg

Vi vill skapa en öppen och givande dialog med alla parter som berörs eller kan komma att beröras av verksamheten och tillvarata synpunkter från myndigheter, organisationer och allmänhet i den aktuella kommunen.

Vi önskar att så många som möjligt tar sig tiden att konstruktivt delta i denna process och på så sätt bidrar till att skapa ett bra underlag till framtagandet av ansökan!