Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Här publicerar LKAB de senaste miljörapporterna och samrådsunderlagen.

Miljöbalken kräver att utövare av tillståndspliktig verksamhet årligen tar fram en miljörapport. Rapporten skall vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast 31 mars nästkommande år. LKAB:s tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Norrbottens län och i vissa fall kommunen på respektive ort.

Den som önskar en "tryckt" miljörapport kan beställa den hos Siv Björnström, via e-post.