Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Här publicerar LKAB de senaste miljörapporterna.

Miljöbalken kräver att utövare av tillståndspliktig verksamhet årligen tar fram en miljörapport. Rapporten skall vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast 31 mars nästkommande år. LKAB:s tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Norrbottens län och i vissa fall kommunen på respektive ort.

Den som önskar en "tryckt" miljörapport kan beställa den hos Siv Björnström, via e-post.