Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Sprängningar i Malmberget

Karta över LKAB:s brytningsområden i Malmberget
LKAB:s brytningsområden i Malmberget

Brytningen av malm i underjordsgruvor består av flera olika processer, bland dem sprängning. Sprängning ger effekter som kan vara märkbara för boende i områden som gränsar till gruvområdet.

Eftersom produktionen pågår kontinuerligt sker sprängningar varje natt på alla större produktionsområden, alltså både på östra och västra fältet i Malmberget. De malmkroppar vi bryter framgår av kartan.

Produktionsområdena måste utrymmas innan sprängning kan ske, och efter genomförd sprängning måste gruvan ventileras på spränggaser under flera timmar innan människor får vistas där. Av denna anledning genomförs sprängningarna under tiden 24.00-01.00.

Tillredningssalvor

Det förekommer olika typer av sprängningar. Vid drivning av ort sprängs så kallade tillredningssalvor. Dessa består av relativt små laddningar och ger därför sällan några kännbara vibrationer. De kan pågå under några sekunder och upplevas som ett "knattrande" ljud (kan liknas vid att poppa popcorn).

Produktionssalvor

I produktionen sprängs produktionssalvor, då berget går sönder i bitar och kan lastas ut för vidare transport i produktionsprocessen. Dessa salvor består av något större laddningar och kan ge vibrationer som är kännbara i närområden. De består av en kort kraftig smäll, men ibland kan salvor på olika platser skjutas med liten tidsfördröjning varvid flera smällar uppstår.

Öppningsskjutningar

När ett nytt produktionsområde ska tas i bruk skjuts så kallade öppningsskjutningar. Dessa är större salvor som har ett mer utdraget förlopp, de kan pågå i upp till 15 sekunder. De kan, i likhet med tillredningssalvorna, också ge upphov till ett "knattrande" ljud men kan också ge kännbara vibrationer då de består av större laddningar.

I de fall vi planerar åtgärder som vi bedömer kan resultera i att påverkan för boende i samhället avviker från vad som vanligen förekommer, kommer detta att annonseras på vår webbplats samt i det lokala annonsbladet "Kometen". Sådana händelser kan vara att ett område tillfälligt undantas från produktion eller att flera öppningsskjutningar planeras i ett område, vilka kan ge upphov till kraftigare vibrationer.