Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vad gör LKAB för att motverka damning från Kaptens- och Fabiangroparna?

Svar:

LKAB är medveten om att det i perioder förekommer besvärande damning från kaptens och Fabiangropen. Tyvärr är det svårt att utföra damningsbekämpning fullt ut i de områdena de det inte är säkert att närma sig rasriskområden med fordon. I Kaptensgropen nyttjar LKAB ett sprinklersystem under perioden maj- oktober, under förutsättning att det inte är risk för frysning. I perioder har vi problem med anläggningen. Det kan bero på skadade ledningar eller störningar i tillhörande vattenmagasin, Fredrikabassängen. Bassängen fylls på via det kommunala vattenverket varje morgon/natt. Kommunen kan av naturliga skäl inte prioritera bassängen i situationer med vattenbrist.

Sprinklersystemet, som är automatiserat, är igång dagligen mellan kl 06-19. Bevattningen sker i sekvens fördelat över 40 minuters bevattning (10 minuter per ventil) och därefter 3 timmars vila, sedan återupprepar sig sekvensen till kl 19. Tiderna på sekvensen är satt utifrån vattentillgången.