Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vad gör LKAB för att motverka damning från industriområdet i Vitåfors?

Svar:

LKAB är medveten om att det i perioder förekommer störande damning från LKAB:s industriområde i Vitåfors, särskilt i samband med torr väderlek och vind. LKAB utför därför under barmarksperiod då risk för frysning inte förekommer sopning med uppsugning och tre bevattningsbilar som cirkulerar området och utför åtgärder där det är möjligt. I samband med bevattning saltar vi också delar av området. Vi utför löpande sådd av blottade ytor så som vägrenar, vilande deponier och andra ytor som inte nyttjas vid produktion. Vi planeter också träd för att minska att vinden får fart inom industriområdet och för med sig dammet mot samhällena. Vintertid är det svårare att utföra dammbekämpning. Under de tidiga vårmånaderna är det extra besvärligt då vi inte har ett skyddande snötäcke och på grund av frysning inte kan använda vatten. Vi asfalterar löpande ytor av industriområdet som är lämpliga för det för att minska damning och underlätta bekämpning.