Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vad gör LKAB för att motverka damning från industriområdet i Svappavaara?

Svar:

LKAB är medveten om att det i perioder förekommer störande damning från LKAB:s industriområde i Svappavaara, särskilt i samband med torr väderlek och vind. LKAB har därför sommartid en sop-,sug- och bevattningsbil som cirkulerar området och utför åtgärder där det är möjligt. I samband med bevattning saltar vi också delar av området. Vi utför löpande sådd av blottade ytor så som vägrenar, vilande deponier och andra ytor som inte nyttjas vid produktion. Vi planterar också träd för att minska att vinden får fart inom industriområdet och för med sig dammet mot samhället. Vintertid är det svårare att utföra dammbekämpning då vi inte kan använda vatten. Vi har dock ett antal snökanoner som sprider ut en fin snödimma som stoppar upp dammet. Under de tidiga vårmånaderna är det extra besvärligt då vi inte har ett skyddande snötäcke och på grund av frysning inte kan använda vatten.