Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Svar:

En bullerutredning utförs två gånger per år i Svappavaara av en extern konsult. Bullret får inte överstiga:
50 dBA dagtid (kl. 06-18)
45 dBA kvällstid (kl. 18-22)
40 dBA nattetid (kl. 22-06)
Buller från sprängning och ljudet från varningssignal för sprängning räknas inte in i dessa mätningar. Ett stort antal bullerkällor mäts inne på industriområdet, beräkningar görs sedan på bullerspridningen till fem punkter i Svappavaara by.
För mer information, läs miljörapport för Svappavaara.