Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Svar:

LKAB kontrollerar buller via mätningar som görs av extern konsult en gång per år. Vilka bullernivåer som tillåts styrs av verksamhetens villkor: Fr.o.m. den 1 januari 2017 får verksamheten utomhus vid bostäder inte överstiga:
50 dBA dagtid (kl. 07-18)
45 dBA kvällstid (kl. 18-22)
40 dBA nattetid (kl. 22-07)
För LKAB Malmberget mäts buller på fasta mätpunkter i Koskullskulle och Malmberget. Bullerkartläggning görs även utifrån bullerkällor inne på industriområdet. Utifrån denna kartläggning planeras åtgärder på industriområdet.
För mer information, läs miljörapport för Malmberget.