Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Våra järnmalmspellets för renare stål

Stål framställd av 100 procent LKAB-pellets resulterar i 14 procent mindre CO2-utsläpp jämfört med stål tillverkad vid ett genomsnittligt sinterbaserat europeiskt stålverk.

LKAB:s produkter erbjuder en renare värdekedja för stålframställning. Energianvändningen och därmed utsläppen av koldioxid i vår pelletstillverkning är bland de lägsta i järnmalmssektorn. Användning av vår pellets i stålframställning minskar därför utsläppen av koldioxid jämfört med råjärnsproduktion i sinterbaserade processer.

I malmfyndigheter finns olika typer av järnmalm. Malmtyperna karaktäriseras av järnoxidinnehållet, vanligen som antingen magnetit eller hematit. Magnetit, Fe3O4, svarar på magnetism medan hematit, Fe2O3, är omagnetisk. LKAB:s malm är till största del magnetit. Fördelen är att magnetit kräver mindre extern energitillförsel vid anrikning och pelletstillverkning jämfört med hematit. Magnetit avger därmed mindre utsläpp av koldioxid från förbränning av till exempel fossila bränslen i pelletsprocessen. LKAB har ett av världens energisnålaste pelletsverk som därmed ger de lägsta utsläppen av koldioxid.

Att använda pellets istället för sinter i kundernas råjärnsprocesser sparar ytterligare utsläpp eftersom det då inte krävs sintring vid stålverken. Råvaran från LKAB är redan färdig för masugnen. En hög koncentration av järn i LKAB:s pellets medför även lägre utsläpp vid järnframställning hos kunderna. Totalt sett ger stålframställning med 100 procent LKAB-pellets en minskning av koldioxidutsläpp med 14 procent sett över hela värdekedjan. Jämförelsen avser stålframställning vid vissa europeiska stålverk som brukar använda en blandning av pellets och sinter.

För att beräkna denna potential av minskade utsläpp av koldioxid har vi tagit hänsyn till värdekedjan från pellets- eller sinterverk till stålverk. I detta ingår förbrukning av kalk och koks samt utsläpp som uppstår vid produktion av kalk och koks, sinter och pellets.

I absoluta tal gör LKAB:s pellets det möjligt att minska utsläpp på totalt fem miljoner ton koldioxid per år i värdekedjan. Klicka på denna länk för en mer detaljerad beskrivning av hur beräkningen är genomförd: LKAB value chain comparison methodological annex.

Utöver denna jämförelse är vi stolta att kunna presentera en verifierad beräkning av koldioxidavtrycket från våra pelletsprodukter. Här finns verifieringsintyget.