Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s pellets erbjuder stålprodukter med låga livscykelsutsläpp

Med LKAB:s pellets blir koldioxidavtrycket i stålets livscykelsutsläpp mindre.

Stål är ett viktigt material i många industrier. Fordonsindustrin använder till exempel höghållfast stål för lättviktskomponenter som också är viktiga säkerhetsdetaljer i personbilar. Övergången från fossilbränslebaserade transporter till elfordon kommer att bidra ytterligare till minskade utsläpp sett till fordonets hela livscykel. Effekten förstärks när bilen körs på grön el. Trenden kommer att öka betydelsen av produktion och material i fordonets livscykelsutsläpp. LKAB:s pellets erbjuder låg kolintensitet i stålproduktionen vilket förbättrar livscykelprestandan hos lågutsläppsfordon.

EU och nationell lagstiftning inom byggnadssektorn uppmuntrar till en minskning av klimatpåverkan från byggnader. Förbättrad isolering och högeffektiv uppvärmning, kylning och belysning minimerar energibehovet i moderna byggnader. Utifrån ett motsvarande livscykelperspektiv som i fordonssektorn ökar detta betydelsen av dolda utsläpp i tillverkningen av byggmaterial. Miljöbedömnings- och miljöcertifieringssystem som BREEAM och LEED poängsätter dessa dolda utsläpp. Här kan användning av stål baserad på LKAB:s pellets öka miljöprestandan hos dessa material.

En effektiv miljöpolitik krävs för att minska industrins kolberoende. Vi tror på en hög global avgift på koldioxidutsläpp för att driva på minskad kolanvändning inom industrin. Europa leder vägen dit genom EU:s system för utsläppshandel (EU ETS). Nu krävs globala ansträngningar.

Inom EU regleras utsläpp från de flesta industrigrenar genom EU ETS. Vi anser att detta är ett bra verktyg för att tvinga företag att minska sin klimatpåverkan. Vi är också övertygade om att ett starkare pristryck än det som finns idag krävs för att på ett effektivt sätt fördela bördan av minskade utsläpp och säkerställa att det finns en gemensam spelplan på global nivå. Även EU:s system ETS behöver reformeras.

På global nivå visar Parisöverenskommelsen att det finns en världsomfattande ambition att frysa utsläppen av växthusgaser. Klimatförändringen är en global utmaning och därför krävs en global lösning. En branschinriktad strategi är det effektivaste sättet att säkra den nödvändiga minskningen på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi tänker fortsätta leda utvecklingen globalt när det gäller miljöprestanda inom järnmalmsproduktion och pelletstillverkning. Tyvärr finns än så länge inte några liknande system för koldioxidavgifter införda i stora delar av världen, inklusive områden där våra konkurrenter finns. Det påverkar inte bara vår konkurrenskraft på världsmarknaden. Det hindrar också en global övergång till en ekonomi som inte baseras på fossila bränslen.

LKAB:s pellets kan minska koldioxidutsläppen i värdekedjan motsvarande upp till sju gånger LKAB:s direkta utsläpp från pelletsproduktionen. Stål som tillverkas med 100 procent LKAB-pellets leder till en minskning av koldioxidutsläppen med 14 procent jämfört med de genomsnittligt använda produktionsmetoderna för malmbaserad råjärnsproduktion i Europa. Därför borde regler för koldioxidutsläpp utformas så att marknaden motiveras att välja sådana pellets framför andra järnmalmsprodukter. Åtminstone borde regelverket inte stödja motsatsen.