Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB minimerar klimatpåverkan aktivt

LKAB vidtar en mängd åtgärder för att minska vår klimatpåverkan till ett minimum och undersöker ständigt nya alternativ för framtiden.

Som ett internt mål har LKAB lovat att till år 2021 minska utsläppen per ton färdiga produkter med 12 procent av 2015-års nivå. Vårt mål inkluderar en minskning av utsläppen av växthusgaser som uppstår som en direkt följd av vår egen verksamhet. Det gäller till exempel utsläpp från våra pelletsverk, interna transporter och indirekt från den produktion av elektricitet vi använder.

Exempel på åtgärder för att minska LKAB:s klimatpåverkan:

  1. LKAB:s produktionsprocess för pellets kräver stora mängder energi. Innan 2021 ska LKAB ha ersatt en viktig andel fossila bränslen som olja och kol med biobränsle.
  2. Överskottsvärme från pelletsproduktionen används till fjärrvärme i Kiruna. Staden har därmed minskat behovet av att använda fossila bränslen för uppvärmning. Eftersom Kiruna centrum ska flyttas arbetar LKAB för att staden även i fortsättningen kopplas till överskottsvärme från produktionsprocesserna.
  3. LKAB är delägare i vindkraftsbolaget VindIn AB som är ett sätt att långsiktigt säkra tillgången på förnybar el. Hittills har LKAB genom VindIn investerat i sju vindkraftverk med en kapacitet på 16 MegaWatt. Tillsammans producerar dessa vindkraftverk totalt 51 GWh elkraft årligen – tillräckligt för att försörja fler än 6 000 svenska bostäder.

För att möjliggöra kraftigare utsläppsminskningar i framtiden har stora forskningsprojekt påbörjats:

  1. Tillsammans med SSAB och Vattenfall undersöker LKAB användning av väte från förnyelsebar överskottsenergi för att tillverka stål från järnmalm. Denna produktionsmetod släpper ut vatten istället för koldioxid.
  2. Tillsammans med de europeiska gruv- och stålindustrierna medverkar LKAB i ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking) research project. Målet är att sänka energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid med 50 procent fram till 2050. En stor del av forskningen utförs i LKAB:s experimentmasugn i Luleå

LKAB strävar efter att minimera vår klimatpåverkan även utanför de egna anläggningarna och att våra leverantörer har höga miljöprestanda är viktigt för oss.