Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Högar av finfördelat material
Foto: Fredric Alm

LKAB hanterar stora mängder utvinningsavfall och olika typer av deponier. Det innebär ett stort ansvar – och en skyldighet – att hantera dessa på ett så hållbart sätt som möjligt.

Gruvdriften medför ofrånkomligen förändringar i det omgivande landskapet. För att minimera påverkan och hantera förändringar genomför LKAB noggranna konsekvensanalyser, övervakar processerna och ser efterbehandlingsarbetet som en viktig del i verksamhetens ansvar.

Den största delen av verksamhetsavfallet utgörs av bergarter som inte är malm, så kallat sidoberg som sorteras bort från järnmalmen och deponeras på upplag. Sidoberg används även till byggnadsändamål och för att fylla ut utbrutna malmkroppar.

Verksamhetsavfallet utgörs även av vått avfall, anrikningssand som deponeras i sandmagasin. LKAB hanterar också mindre volymer av avfallskalk, farligt avfall samt järn- och metallskrot.

Deponier

Vid gruvbrytningen uppstår stora mängder sidoberg, som måste brytas och deponeras för att få åtkomst till järnmalmen. En del av sidoberget används för att fylla ut hålrummen, som uppstår när malmen brutits ut, men en stor del av sidoberget måste fraktas ovan jord och deponeras på särskilda upplag. Det påverkar landskapsbilden och kan även medföra en miljöpåverkan i form av lakning och damning.
LKAB deponerar flera miljoner ton sidoberg årligen. Därtill deponeras en mindre mängd reningsavfall på särskilda upplag som övervakas och kontrolleras för att motverka rasrisk, damning och lakning.
Farligt avfall samt järn- och metallskrot sorteras och hanteras vid särskilda miljöförråd på verksamhetsorterna.

Dammar

Vid alla gruv- och förädlingsprocesser uppstår restprodukter, i form av sidoberg och anrikningssand, som måste deponeras och lagras på ett så hållbart sätt som möjligt – i enlighet med de lagar och riktlinjer som är beskrivna i Miljöbalken.

Anrikningssanden från LKAB:s verksamhet deponeras tillsammans med vatten i så kallade gruvdammar. Det handlar om stora mängder vatten och anrikningssand som ska lagras över en lång tid och därför är dammsäkerhet är en prioriterad hållbarhetsfråga.

Säkra dammar är en förutsättning för gruvdriften och därför utför vi ett kontinuerligt, proaktivt och systematiskt dammsäkerhetsarbete med egenkontroll enligt dammsäkerhetsförordningen. LKAB följer även de lagar och riktlinjer som är beskrivna i Miljöbalken och gruvbranschens säkerhetsdirektiv, GruvRIDAS.

LKAB har 14 dammar fördelade inom tre depåsystem, varav flera är klassificerade i den näst högsta konsekvensklassen, det vill säga 1B. Det innebär att ett dammhaveri bedöms kunna få stora ekonomiska samt samhälls- och miljöpåverkande konsekvenser. Det gör dammsäkerhet till en av våra viktigaste och mest prioriterade frågor.