Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Kvalitet och miljötänkande genomsyrar allt vi gör inom LKAB. Kvalitet är och förblir vårt viktigaste konkurrensmedel.

Kvalitet handlar inte bara om produkter, utan också om alla verksamheter stora som små inom företaget. LKAB:s arbete präglas av miljöhänsyn, vilket till exempel betyder att vi idag sorterar 89 procent av allt avfall. Genom ökad medvetenhet och kraftfulla åtgärder har utsläppen av stoft, svaveldioxid och fluor halverats sedan 1980 – samtidigt som pelletsproduktionen mer än tredubblats under samma period.

Vi medvetna om vårt ansvar, eftersom vi har de största utsläppen av växthusgaser i Sverige. Därför har vi satt ett ambitiöst mål, att minska våra utsläpp av växthusgaser med 12 procent jämfört med 2015-års nivåer till 2021.