Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Här hittar du nyckeltal från LKAB-koncernen.

Produktion och produktivitet

Produktion järnmalmsprodukter, Mt
  2015 2014 2013 2012 2011
Totalt 24,5 25,7 25,3 26,2 26,1
Varav pellets 22,2 23,2 23,1 23,8 22,9
Varav fines 2,3 2,5 2,2 2,4 3,2
Leveranser järnmalmsprodukter, Mt
  2015 2014 2013 2012 2011
Totalt 24,2 26,0 25,5 26,3 25,7
Varav pellets 20,3 21,7 21,1 22,0 20,9
Varav fines 3,9 4,3 4,4 4,3 4,8
Ekonomisk översikt
  2015 2014
Nettoomsättning, Mkr 16 000 20 615
Underliggande rörelseresultat*, Mkr 1 548 4 002
Kostnader för avsättning till samhällsomvandling, Mkr -1 568 -3 432
Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar, Mkr -7 136  
Rörelseresultat, Mkr -7 156 570
Rörelsemarginal, % neg 3
Resultat före skatt, Mkr -7 271 594
Skatt, Mkr 1 585 247
Årets resultat -5 686 347
Operativt kassaflöde, Mkr -2 348 2 072
Avkastning på eget kapital, % neg 0,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 10 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr 6 354 5 491
Nettokostnad för samhällsomvandlingen, Mkr 1 940 3 577
Avsättningar till samhällsomvandling per balansdagen, Mkr 12 234 11 683
*Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat exklusive kostnader för avsättning till samhällsomvandling och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar.
Hållbarhet översikt
  2015 2014
Skapat och fördelat ekonomiskt värde, Mkr 16 811 21 445
Anställda, antal (medelantal) 4 463 4 539
Varav kvinnor, % 20 19,4
Varav kvinnliga chefer, % 17,7 19,9
Olycksfall med frånvaro per miljon arbetstimmar (olycksfallsfrekvens) 6,9 7,6
Energiförbrukning, kWh/ton produkter 163 165
Koldioxidutsläpp per ton produkter, (kg/ton) 26,4 27,0