Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vårt engagemang sträcker sig långt utanför gruvan

  • 27,2Mt

    järnmalmsprodukter producerade LKAB under 2017. LKAB:s mål är att med 2015 års utfall (24,5 Mt) som bas öka vår produktion med 5 procent år för år fram till 2021.

  • 12%

    LKAB:s mål är att minska koldioxidutsläpp med 12 procent per ton färdig produkt till 2021 jämfört med 2015 och samtidigt minska utsläpp av kväve till luft.

Fossilfri ståltillverkning

LKAB samarbetar med energibolaget Vattenfall och ståltillverkaren SSAB för att i princip ta bort klimatpåverkan från den svenska stålindustrin. Siktet är inställt på en fossilfri ståltillverkning.

HYBRIT – för fossilfritt stål