Till startsidan
Översiktsbild LKAB 201307_sv

Korta fakta om LKAB

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen.

Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Affärsidé

LKAB:s verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster för järntillverkning som skapar mervärden för kunderna. Andra närbesläktade produkter och tjänster, som bygger på LKAB:s kunnande och som stödjer huvudaffären, kan ingå i verksamheten.

Vision och kundlöfte

LKAB:s vision är att av kunderna uppfattas som den leverantör som ger mest mervärde och därmed vara ledande inom sina utvalda marknadssegment.
Varumärkeslöftet ”Performance in Ironmaking” sammanfattar bolagets höga ambitioner och innebär att LKAB skall erbjuda produkter som förbättrar kundernas produktionsresultat och lönsamhet i allt effektivare processer.

Strategi

LKAB har identifierat sex strategiska fokusområden

För närvarande arbetar LKAB med sex strategiområden där LKAB:s värderingar Engagerad, Nytänkande och Ansvar ligger som grund. Här finns en fördjupning av hur LKAB jobbar med sina fokusområden.

Marknad

Årsredovisning grafik

Världsmarknaden för järnmalmsprodukter har i stort sett inte förändrats sedan 2013. Världens tre största exportländer är Australien, Brasilien och Sydafrika. Europa är LKAB:s största marknad.

Produktion järnmalmsprodukter, Mt

2015 2014 2013 2012
Pellets 22,5
23,2 23,1 23,8
Fines* 2,0
2,5 2,2 2,4
Summa 24,5 25,7 25,3 26,2

*Inkl specialprodukter.

Läs mer om våra specialprodukter här.

Ägarstruktur

LKAB, det vill säga Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, bildades 1890 och är ett av svenska staten helägt aktiebolag med säte i Luleå, Sverige. Staten företräds av Finansdepartementet.

Bolagsstyrning

Styrelseordförande är Sten Jakobsson och verkställande direktör och koncernchef är Jan Moström.

LKAB:s styrelse.

LKAB:s koncernledning.

Forskning och utveckling

Forskningsfokus ligger på att utveckla och stärka LKAB:s ledande position inom pelletisering, tillämpning av industrimineraler, minskad klimatpåverkan och ökade kunskaper inom bergmekanik och gruvteknik. Läs mer om LKAB:s forskning och utveckling.

Resultat

2015 2014 2013 2012
Omsättning 16 200 20 615
23 656 26 971
Rörelseresultat -7 156 570 7 639 10 589
Rörelsemarginal neg 3% 32% 39%
Investeringar (mtr anl.tillg) 6 354 5 491
6 141 5 808
Medelantal anställda 4 463 4 539
4 427 4 357

Antal anställda per land
31 december 2015

Sverige 4074
Norge 210
Finland 3
Nederländerna 28
Tyskland 17
Belgien 2
Storbritannien 166
Slovakien 1
Turkiet 44
Asien 50
Frankrike 1
Grekland 1
Spanien 1
USA 3
Totalt 4601