Till startsidan

Historik

Framtidstro sedan 1890

LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag. Ovanför polcirkeln i svenska Lappland bryter LKAB några av världens rikaste järnmalmsfyndigheter, huvudsakligen magnetit.

Bolaget bildades 1890 och har under mer än ett sekel varit en viktig kugge i svensk exportindustri och industriell utveckling. Lika länge har bolaget agerat pålitlig leverantör och samarbetspartner till europeisk stålindustri.

Avgörandet för LKAB:s utvinning vid förra sekelskiftet var effektiva transporter från gruvorna i norr till kunderna ute i Europa. Redan två år innan LKAB bildades, på Viktoriadagen den 12 mars 1888, anlände det första malmtåget från Malmberget i Gällivare socken till den nyuppförda malmhamnen på Svartön i Luleå. Fjorton år senare, 1902, var hela LKAB:s gruvverksamhet länkad via järnväg till den globala marknaden, från Luleå i söder till Narvik i norr.

Från första början arbetade LKAB målmedvetet med att ligga i framkant av utvecklingen för att möta behovet hos stålindustrin.

Några år tidigare, 1898, hade Hjalmar Lundbohm anställts som platschef på LKAB. Han blev senare bolagets förste disponent, grundare av Kiruna stad och fram till sin pension 1920 en stark drivkraft bakom LKAB och hela regionens utveckling. Från första början arbetade LKAB målmedvetet med att ligga i framkant av utvecklingen för att möta behovet hos stålindustrin. Redan 1954 byggdes LKAB:s första pelletsverk i Malmberget för att öka förädlingsgraden och skapa mervärden för kunderna.

Idag är LKAB en högteknologisk mineralkoncern med storskalig verksamhet på en global, konkurrensutsatt marknad. I ton järnmalm räknat är LKAB en liten leverantör, men bolaget är en av världens ledande aktörer på förädling och världens näst största producent av järnmalmspellets. Den rika, högvärdiga järnmalmen från norr har också kompletterats med andra industrimineraler i produktportföljen. Det gör LKAB till en tillförlitlig resurs i ständig utveckling med siktet ställt på framtiden.

År för år

 • 1888 Malmbanan når Malmberget från Luleå.
 • 1889 Engelsmännen går i konkurs efter att ha byggt Malmbanan.
 • 1890 LKAB bildas.
 • 1891 AB Gellivare Malmfält bildas.
 • 1893 AB Gellivare Malmfält köper LKAB.
 • 1899 Malmbanan når Kiruna söderifrån.
 • 1902 Malmbanan mellan Kiruna och Narvik förenas i Vassijaure.
 • 1903 Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund (TGOJ) köper AB Gellivare Malmfält(AGM)med dotterbolaget LKAB.
 • 1907 Staten köper samtliga preferensaktier i LKAB.
 • 1957 Staten tar över LKAB men TGOJ behåller 4 procent av aktierna.
 • 1976 LKAB blir helstatligt.