Till startsidan

Finansiell information

LKAB producerar i enlighet med ägarens direktiv, en års- och hållbarhetsredovisning. Denna publiceras på webbplatsen så snart den godkänts av revisorerna och LKAB:s styrelse, senast den 31 mars. En tryckt variant presenteras i samband med LKAB:s bolagsstämma.

Tidigare års- och hållbarhetsredovisningar.