Till startsidan

Bolagsstyrning

LKAB är helägt av svenska staten och är ett publikt aktiebolag.

Ägarens övergripande mål är att skapa värde och i förekommande fall se till att de uttryckta samhällsintressena infrias. LKAB, som i sitt uppdrag saknar uttryckta samhällsintressen, ska utveckla en framgångsrik verksamhet genom att utvinna, förädla och marknadsföra mineraler.

Staten utövar sitt ägande genom en formulerad ägarpolicy, nomineringar till styrelsen samt krav på rapportering.
Statens krav på insyn tillgodoses med direkt ägarrepresentation i styrelsen.

Bolagsordning

Bolagsordning LKAB antagen 29 april 2014.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten ingår i Årsredovisningen.