Till startsidan

Engagerad, Nytänkande och Ansvar

Värderingar har alltid funnits inom LKAB, men för att omsätta värderingarna i handling har LKAB:s anställda tillsammans tagit fram tre värdeord. Våra värderingar ligger till grund för hur vi genom vårt beteende ska uppnå ett bra resultat.

Engagerad

Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör.

Nytänkande

Med nytänkande menar vi att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor.

Ansvar

Med ansvar menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först.