Till startsidan

Sponsring

Vi vill genom en aktiv och synlig sponsorsverksamhet stärka LKAB:s varumärke, vara en positiv kraft och verka för ett attraktivt samhälle.

LKAB:s prioritering av sponsring är barn- och ungdomsverksamhet inom kultur och idrott i våra verksamhetsorter i Malmfälten samt i Narvik. Vårt sponsorskap kräver att det finns ett seriöst och aktivt arbete med att förebygga alkohol- och droganvändande. Även ett seriöst och aktivt arbete ska bedrivas med Fair Play inom idrotten.