Till startsidan

Kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöarbetet löper som en röd tråd genom allt vi gör i LKAB. Kvalitet är och förblir vårt viktigaste konkurrensmedel. Kvalitet handlar inte bara om produkter, utan om all verksamhet i företaget, såväl i stort som smått.

LKAB:s konkurrenskraft är direkt kopplad till att vi gör ständiga och hållbara förbättringar som ger ökad effektivitet i verksamheterna. En säker, jämn och störningsfri produktion är ryggraden i LKAB:s affär, som bygger på storskalighet och kontinuerlig effektivisering. Vi har världens mest energieffektiva tillverkningsprocess av pellets. Vårt kontinuerliga arbete med ansvarstagande i fokus kommer såväl kunderna och miljön tillgodo.

LKAB:s arbete präglas naturligtvis av ett hänsynstagande till miljön. Genom ökad medvetenhet och kraftfulla åtgärder har utsläppen av stoft, svaveloxid och fluor halverats sedan 1980 – trots att pelletsproduktionen mer än tredubblats under samma period.