Till startsidan
Heidi Kristin Rondestvedt

Säkerheten först ovan och under jord

För LKAB går arbetsmiljöfrågor och säkerhetsarbetet före allt annat.

De vanligaste olyckorna som sker i och utanför gruvorna är sådana som inte är specifika för LKAB:s verksamhet; någon som halkar och vrickar foten, klämmer sig i en lucka, springer in i en kabelstege, slinter med skiftnyckeln – i stort sett allt som kan hända på vilken industriarbetsplats som helst.

Gruvor är riskfyllda arbetsmiljöer, men inte farligare än någon annan industriarbetsplats om säkerhetsföreskrifterna följs. LKAB investerar kraftfullt i obligatoriska utbildningar, information och på att göra säkerhet till en naturlig del av det dagliga arbetet. Målet är att höja medvetenheten, förändra attityder och riskbeteenden och att skapa en säkerhetskultur mot det långsiktiga målet noll olycksfall.

Förutom de allmänna risker som hör samman med tung industri har LKAB även bergrörelser att ta hänsyn till. Av säkerhetsskäl utför LKAB därför en omfattande bergförstärkning i gruvorna.