Till startsidan

Vår filosofi

LKAB bedriver gruvbrytning och förädling av järnmalm i ett långsiktigt perspektiv med hållbarhet i fokus. De fyra fokusområdena för hållbar utveckling grundar sig på och speglar LKAB:s arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Grunden för LKAB:s arbete med hållbarhetsfrågor är en övertygelse om att det ökar våra positiva bidrag till samhällsutveckling, människa och miljö och därigenom stärker LKAB:s långsiktiga lönsamhet. Samtidigt hjälper det LKAB att arbeta strukturerat och minimera verksamhetens negativa avtryck på omvärlden. Arbetet bidrar direkt till affärsverksamheten genom att identifiera och hantera risker, öka konkurrenskraften samt stärka varumärket LKAB. Hållbarhetsfrågorna är direkt kopplade till LKAB:s värderingar Engagerad, Nytänkande och Ansvar.

LKAB:s fokusområden för hållbar utveckling är Attraktiva LKAB, attraktiva samhällen, ansvarsfull verksamhet och resurseffektiv produktion.

Attraktiva LKAB Attraktiva samhällen Ansvarsfull verksamhet Resurseffektiv produktion