Till startsidan

Lär känna LKAB

LKAB:s traineeprogram erbjuder en unik möjlighet att inleda sin tid inom företaget med en gedigen inblick i alla verksamheter. Det ger deltagarna en ökad förståelse för hur alla delar inom LKAB samverkar, ett eget nätverk inom företaget och en mjukare övergång från akademiska studier till arbetslivet.

LKAB trainee vänder sig till nyutexaminerade högskole- och/eller universitetsstudenter som är intresserade av att arbeta inom företaget. Varje år antas åtta personer till programmet som löper under tolv månader. Urvalet baseras på vilken typ av kompetens som efterfrågas för att deltagarna efter avslutat traineeprogram ska fortsätta sin anställning inom företaget. Programmet inleds med arbetspraktik och utbildning där deltagarna får en fördjupad inblick i företagets olika delar från gruva till hamn. Det gör också att de får möta olika människor och arbetsuppgifter, samt får en förståelse för den kultur som finns i företaget och hur alla roller hänger ihop. Under andra delen av traineeprogrammet påbörjas inskolningen på respektive framtida arbetsplats. Då förläggs även praktik i någon av LKAB:s organisationer utomlands för att deltagarna även ska få insikt i hur det är att arbeta i en internationell miljö.

Traineeprogrammet är en lysande start på karriären inom LKAB och ger ett försprång i de arbetsuppgifter som sedan väntar.

Nästa traineeprogram startar preliminärt i januari 2017. Programmet kommer i så fall att annonseras här på webben under hösten 2016.