Till startsidan
Seija Forsmo, expert

Världsledande forskning ger breda karriärvägar

På LKAB arbetar det över 4 000 människor inom cirka 200 yrkeskategorier i 15 länder. En smältdegel av kompetenser som positionerar LKAB på en global och hårt konkurrensutsatt marknad.

På en växande global järnmalmsmarknad är LKAB:s behov av forskare och ingenjörer inom högst varierande kunskapsområden mycket stort. Målet är att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen i hela kedjan från gruva till kund. Prioriterade områden är gruvteknik och bergmekanik, anrikning och agglomerering, miljö, logistik samt samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare.

Som ett led i forsknings- och kompetensförsörjningen har LKAB ett djupgående samarbete med Luleå tekniska universitet och finansierar forskningsstiftelserna Hjalmar Lundbohm Research Centre, samt LKAB Research Centre. Bredden i efterfrågan på kompetens gör LKAB till en attraktiv arbetsgivare; inte minst för akademiker inom en mängd olika områden. Möjligheten till vidareutveckling genom utbildning och trainee-platser inom LKAB är också mycket goda.

Mer om LKAB:s forskning och utveckling.

Korta fakta

  • På LKAB arbetar drygt 4 000 personer, inom cirka 200 yrkeskategorier.
  • Ungefär 110 personer arbetar med forskning och utveckling.
  • Målet är att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen i hela kedjan från gruva till kund.

Prioriterade forskningsområden:

  • Gruvteknik och bergmekanik
  • Anrikning och agglomerering
  • Miljö
  • Logistik
  • Samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare.