Till startsidan
NARVIK, NORGE. 2007-02-20. Pellets ramlar från en transportör ner i en väntande båt i malmhamnen i Narvik.

Performance in Ironmaking

Vårt kundlöfte lyder Performance in Ironmaking - effektivitet i järnframställning.Grundläggande för ”Performance in Ironmaking” är att sätta kunden i centrum och svara upp mot kundens krav på produkterna och service.

LKAB-koncernens dominerande verksamhet är att leverera järnmalmsprodukter till stålverkskunder. Vår marknadsstrategi är att ge mer kundnytta än konkurrenterna. Det betyder att vi ska leverera en kvalitet och service som gör att kunderna vill behålla oss som leverantör även i sämre tider. LKAB:s produkter ska inte vara enkelt utbytbara,utan våra kunder ska vilja ha oss kvar på marknaden äveni lågkonjunktur. Detta ger den stabilitet som vår investerings-tunga verksamhet kräver.

När LKAB levererar Performance in Ironmaking betyder det att våra stålverkskunder får en ökad effektivitet i sina processer. Genom en nära och djup samverkan med våra kunder utvecklar vi våra produkter och bidrar till att förbättra deras processer, vilket säkerställer att vi behåller vårt försprång på marknaden.

Alla i LKAB bidrar till att vi uppfyller vårt löfte, och att kunderna upplever att just våra produkter har överlägsna egenskaper.

Alla i LKAB bidrar till att vi uppfyller vårt löfte, och att kunderna upplever att just våra produkter har överlägsna egenskaper. Performance kan handla om att arbeta fram nytänkande lösningar inom så vitt skilda områden som energiförbrukning, bostadsbyggande eller kompetens-utveckling. Eller att engagera sig i arbetet varje dag och utföra sin del i en process med en noggrannhet som minskar risken för störningar. LKAB:s inriktning på hög och jämn kvalitet och säkra leveranser ska genomsyra allt vi gör.

För att leva upp till vårt löfte måste vi ständigt fortsätta att utvecklas, i nära samarbete med våra kunder. Det synsättet ska känneteckna hela vår koncern.

Många vägar till målet

Konkurrensen ökar, vilket innebär att LKAB:s nuvarande försprång hotas. Vi arbetar för att kunna lansera nya generationer av masugnspellets och teknologier särskilt avsedda för direktreduktion. LKAB deltar i utveckling där CO2 -emissioner reduceras med 80 - 100 procent.

Projektet ULCOS tredje steg för att sänka CO2 i stålframställning med mer än 50 procent genomförs med kunder i LKAB:s experimentmasugn.

LKAB fortsätter sina långsiktiga och systematiska strategiska satsningar på kompetensuppbyggnad och kompetensförsörjning, inte minst genom samarbete med Luleå tekniska universitet och Hjalmar Lundbohm Research Centre och LKAB Excellence Centre och satsningen på LKAB Akademi.

LKAB:s uthålliga FoU-satsning baseras på att nå grundläggande förståelse om produkternas funktion i kundernas processer samt att vi har en nivå i världsklass på vår egen tillverkningsprocess. Detta utgör grunden i att säkra LKAB:s långsiktiga konkurrenskraft.

Vi lovar att

  • med kunden i centrum leverera marknadens bästa "value-in-use".
  • Våra nya pelletsprodukter ska fortsätta att bidra till en koldioxidreducerad och koldioxidneutral stålproduktion.
  • Vi är Europas största järnmalmsproducent och världens näst största pelletsleverantör.