Till startsidan

Samhällsomvandling webb

En förutsättning för vår affär

LKAB har en lång historia av ansvarstagande för den påverkan vår verksamhet har på samhällena omkring oss. Precis som det ska vara. För att fortsätta bryta malm måste LKAB säkra tillgången till den mark som gruvbrytningen påverkar, genom miljötillstånd och överenskommelser med kommunerna och fastighetsägare. Därför måste vi flytta delar av våra verksamhetsorter Kiruna och Malmberget.

Som ett helägt statligt bolag, med en stark historia och lokal anknytning, finns det ett ännu starkare krav på oss att hantera samhällsomvandlingarna på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Enligt minerallagen är det LKAB som betalar för den påverkan och de kostnader som uppstår när företagets gruvbrytning gör samhällsomvandlingarna nödvändiga.

Läs mer om vårt arbete med samhällsomvandlingarna här.