Till startsidan

Seismiska händelser vid LKAB:s gruvor

Storskalig brytning efter malm i underjordsgruvor kan ge upphov till så kallad seismisk aktivitet. Det betyder att det uppstår skakningar, eller skalv, i berggrunden. LKAB övervakar aktiviteten i sina gruvor i Kiruna och Malmberget, och arbetar för att minimera skakningarna.

De seismiska händelserna uppstår när den naturliga spänningen i berggrunden förändras. Den största bergspänningen är den som går vågrätt, i sidled, inte som man kanske skulle kunna tro lodrätt, alltså uppifrån och ner. När järnmalmsbrytningen i underjordsgruvorna går djupare och ”skär av” berggrunden måste spänningarna hitta nya vägar runt om och under den utbrutna malmen. Då bildas spänningskoncentrationer och om spänningarna är högre än hållfastheten går bergmassan i brott, alltså spricker. Seismisk aktivitet är plötsliga brott i bergmassan där mycket energi frigörs. De allra flesta händelserna vid LKAB:s gruvor, ibland flera hundra eller tusen per dygn, är så små att de inte kan kännas av, bara mätas med känsliga instrument. Ibland byggs det dock upp energi som frigörs i större skakningar, som kan kännas av i samhällena närmast gruvorna.

LKAB bevakar den seismiska aktiviteten

LKAB bevakar hela tiden den seismiska aktiviteten. Det görs med hundratals instrument, så kallade geofoner, som kan känna av stötvågor i berggrunden. Med resultatet kan både styrkan på händelsen och den exakta positionen räknas ut. Det är anledningen till att LKAB inte mäter magnitud i Richterskalan utan i en lokal skala. Richterskalan är framtagen för att mäta naturliga jordbävningar på stora avstånd, från början togs den fram specifikt för San Andreas-förkastningen i Kalifornien i USA, därför är den inte anpassad för en gruvas speciella villkor. Utöver magnituden mäter LKAB också vibrationer i byggnader i enheten millimeter per sekund.

Den seismiska aktiviteten går inte att förutsäga exakt, större händelser som känns av i samhället kan uppstå när som helst på dygnet. Däremot kan instrumenten visa om aktiviteten totalt ökar eller minskar vid någon malmkropp, och vid behov väljer LKAB att stoppa produktionen tills aktiviteten nått lägre nivåer. LKAB forskar också på andra sätt att minska de seismiska händelserna, till exempel genom planeringen av sprängningar och hur brytningen utförs nivå för nivå. Statistiken visar att den seismiska aktiviteten ökar något under våren, vilket kan bero på att det ökande vattenflödet under snösmältningen fungerar som ett smörjmedel och gör att sprickor i berggrunden glider lättare, så hållfastheten minskar.

För boendena i samhällena vid LKAB:s underjordsgruvor kan de seismiska händelserna kännas av tydligt. Det man känner är dock inte ras eller att stenar lossnar, utan en stötvåg som uppstår när stora bergmassor gnids mot varandra, vrids eller knäpper till så energi frigörs. Skakningarna kan dock få stenar i gruvan att lossna, men det är ovanligt eftersom LKAB anpassat bergförstärkningen för att fånga upp rörelser i berget. LKAB bryter aldrig malm under områden där människor bor eller vistas, så den seismiska aktiviteten sker inne på gruvindustriområdet.

Rapportering

Vid större händelser läggs information ut på LKAB:s webb med information om tid, position, magnitud och största vibration. Det kan ta någon eller några timmar, för resultaten från instrumenten måste samlas in och kontrolleras. En rapport skickas också till myndigheterna.

Har du frågor eller funderingar om seismiska händelser? Mejla till info@lkab.com eller skicka ett brev till LKAB, informationsavdelningen, 98186 Kiruna.