Till startsidan

Forskning och utveckling – en del av LKAB:s DNA

LKAB har en 125 år lång historia av framgångsrik järnmalmsbrytning och förädling. Vi är en högteknologisk mineralkoncern som bygger på forskning och utveckling i världsklass.

Tillsammans arbetar ett stort antal forskare, specialister och forskningsingenjörer för att bibehålla LKAB:s position och stärka LKAB:s konkurrenskraft som världsledande leverantör av klimatsmarta pellets. Vi arbetar för att utveckla morgondagens processer och att lansera nya generationer av produkter och teknologier.

Genom en unik kombination av erfarenhet, spetsteknologi och kundsamverkan har LKAB positionerat sig som en av världens kvalitetsledande tillverkare av klimatsmarta järnmalmspellets för den globala stålmarknaden.

Korta fakta

  • LKAB bedriver ett omfattande forskningsarbete inom flera kärnområden.
  • Forskning- och utvecklingsenheten omfattas av forskningsområdena Gruvteknik, Miljö-och Mineralteknik, Pelletisering, Metallurgi och Produktionsutveckling, samt Energi- och Klimatsystem.
  • 41 procent av forsknings- och utvecklingsenhetens anställda är kvinnor. 40 procent av chefsposterna erhålls av kvinnor.
  • Drivande kraft för vår forsknings- och utvecklingsverksamhet är ständiga förbättringar av vår värdekedja- allt från prospektering av nya fyndigheter till utveckling av slutprodukter för våra kunder.