Till startsidan

Framtid

Efterfrågan på LKAB:s produkter består, vilket är en stor förmån i tider då järnmalmspriset är en fallande trend. Det kräver en ökad produktions- och leveranskapacitet där tillgången på mer malm är nyckeln.

Därför satsar vi med kraftfulla investeringar på malmförädling, produktion och logistik för att höja produktionen och säkerställa en produktionsprocess som är både säker och resurssnål. Med hjälp av forskning och utveckling ska kapaciteten och livslängden i de befintliga gruvorna öka. Tre nya dagbrottsgruvor liksom fortsatt prospektering av nya malmfyndigheter lyfter LKAB mot målet att leverera 35 – 40 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter årligen.

Nyckeln till framtidens produkter finns i LKAB:s varumärkeslöfte: Performance in Ironmaking. Svaren på framtidsfrågorna finns hos kunderna och genom ett nära partnerskap med dem avser LKAB att försvara sin position som världens mest tekniskt ledande leverantör av järnmalmspellets. Ökad flexibilitet ska säkerställa att företaget klarar eventuella konjunkturnedgångar längs vägen.

Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget innebär att samhällena påverkas och bostäder måste ersättas. Attraktiva samhällen är samtidigt en förutsättning för att behålla och locka engagerade och kunniga människor som LKAB behöver rekrytera de kommande åren.