Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
Pilgrimsfalkar sommaren 2015

Följ pilgrimsfalkarna

2016-07-18 Nu kan du följa projekt Pilgrimsfalken via webbkamera.

Stadshuset

Nya stadshuset växer vidare

2016-07-06 Midnattssol och värme är två fördelar när Kirunas nya stadshus byggs. Den tid som förlorats under vinterhalvårets kyliga månader knappas nu in med arbete dygnet runt. Ringens stomme är snart helt klar och inom kort påbörjas montaget av Kristallens stålskelett.

Nytänkande tog LKAB ur krisen

2016-07-05 LKAB verkar i en cyklisk bransch. Efterfrågan på stål och därmed järnmalmsråvara, är starkt knutet till konjunkturläget i världen. Stålvolymer och stålkvalitet är också beroende av att tillväxten sker på snabbt expanderande utvecklingsmarknader eller mer stabila och långsamt växande marknader. Dagens kärva marknadsläge är därför varken förvånande eller oväntat. Vi har gått genom stålbadet förut.