Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
LKAB pristagare i Stora Trafiksäkerhetspriset 2017

LKAB pristagare i Stora Trafiksäkerhetspriset 2017

2017-01-13 LKAB har utsetts till vinnare i kategorin Årets beställare för arbetet med att höja trafiksäkerheten i verksamheterna.

Björn Koorem ny vd för LKAB Berg & Betong

2016-12-22 Björn Koorem tillträder 1 februari 2017 som ny vd för LKAB Berg & Betong AB, den helägda dotterkoncernen till LKAB. Koncernen erbjuder bland annat utförandeentreprenader inom bergförstärkning och ortdrivning, producerar och levererar betong och explosiva varor, förädlar och transporterar gråberg och mineraler, samt erbjuder verkstads-, konstruktions- och underhållstjänster till LKAB och till externa kunder.

Mertainen läggs i malpåse

2016-12-19 LKAB:s nya dagbrottsgruva Mertainen utanför Svappavaara kommer inte att tas i produktion. Den rådande situationen på marknaden gör att gruvan läggs i malpåse tills förutsättningarna ändras.