Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
Rivningar i Malmberget

Rivningar i Malmberget under 2016

2016-09-26 Samhällsomvandlingen i Malmberget ökar takten och det syns på flera håll. Just nu rivs de 78 lägenheterna som ägts av LKAB och hyresgästerna har flyttat till nytt boende.

Flytt av döda träd ska kompensera för naturvärden som går förlorade i samband med LKAB:s gruvbrytning i Mertainen.

Flytten av döda träd går vidare

2016-09-26 Genom att flytta avverkade trädstammar, så kallad död ved, kompenseras värden som har gått förlorade. För drygt ett år sedan påbörjades arbetet. Nu går flytten vidare.

Nu finns LKAB Framtid nummer 4

2016-09-22 I detta nummer av LKAB Framtid kan du läsa om flytten av 30 kulturbyggnader i Malmberget, en stadshussaga, nya möten på hästryggen, Gruvans dag i Kiruna för 59 år sedan, en ny förskola planeras, vilka som ska bygga husen i Malmfälten, förberedelser för husflytt i Kiruna, döda träd som flyttas och mycket mer.