Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
LKAB´s vd Lars-Eric Aaro på årsstämman 2015.

LKAB:s årsstämma 2015

2015-04-28 LKAB:s årsstämma lockade många åhörare till Vetenskapens Hus i Luleå för att summera det gångna gruvåret. 2014 präglades framförallt av ett förändrat marknadsläge.

Årsstämma i LKAB 2015

2015-04-28 Årsstämman i LKAB ägde rum den 28 april 2015 på Vetenskapens Hus i Luleå. Sten Jakobsson omvaldes till styrelseordförande och Leif Darner samt Eva Hamilton valdes in som nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade om en utdelning om 139 miljoner kronor till ägaren svenska staten för räkenskapsåret 2014.

Fortsatt prisfall pressar lönsamheten

2015-04-28 Den globala järnmalmsmarknaden fortsätter att präglas av det strukturella överutbudet av järnmalmsfines. Prisnivån har gett avtryck i LKAB:s rörelseresultat som för första kvartalet uppgick till 375 (1 946) Mkr med en rörelsemarginal på 9 (32) procent.

2015 års LKAB-stipendiater utsedda

2015-04-28 LKAB delar varje år ut ett idrotts- och ett kulturstipendium till lovande talanger och framgångsrika utövare inom respektive område. Årets idrottsstipendiat blir slalomåkaren Pernille Kinesdatter Baustad från Narvik, kulturstipendiet går till utomhusfestivalen 800 MÖH i Gällivare.