Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
LKAB:s förvaltningskontor i Kiruna

LKAB påbörjar personalneddragningar

2015-04-20 Som ett led i det pågående besparingsarbetet tog LKAB i februari beslutet att minska personalstyrkan med 400 tjänster. I första hand görs minskningen genom pensionsavgångar och färre visstidsanställda. Efter det genomlysningsarbete av verksamheten som genomförts står det nu klart att uppsägningar kommer att bli nödvändiga.

Byggkran på Terrassen

Etappindelning för försäljning och flytt i Kiruna framtagen

2015-04-20 Tillsammans med Kiruna kommun presenterar nu LKAB förslag på köp-tidplan och flytt-tidplan för Kiruna centrum. Tidplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet av att utveckla nya centrumkärnan i Kiruna.

LKAB Framtid

LKAB Framtid nr 2 2015 ute nu

2015-04-17 Nytt nummer av tidningen LKAB Framtid. Läs bland annat om de nya dagbrottsgruvorna i Svappavaara och LKAB:s roll som beställare av nya bostäder och lokaler i Kiruna och Malmberget.