Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
AppleMark\n

Tyngre malmtåg ger ökad kapacitet

2015-09-04 I samarbete med Trafikverket inleder LKAB nu ett försök med att köra tyngre malmtåg på Malmbanan. Sträckan Vitåfors-Luleå är den första banan i Europa som kommer att trafikeras av tåg med 32,5 tons axellast.

Omslag på folder

När är det dags att sälja och flytta?

2015-09-03 I april kom LKAB och Kiruna kommun överens om tidplaner för när LKAB avser att köpa fastigheter i det område som påverkas av huvudnivån 1 365 m, samt hur länge det går att bo kvar eller ha sin verksamhet i fastigheterna innan flytt måste ske.

Invigning av väg 870 mot Nikkaloukta

Nya vägval i Kiruna – väg 870 till Nikkaluokta invigd

2015-09-01 Ett 20-tal raggarbilar med en rosa Cadillac i spetsen, racingflaggor, skön sång, applåder och hejarop – så såg det ut idag på invigningen av väg 870. Vid lunch släpptes trafiken in på den sju kilometer nya vägsträckningen till Nikkaluokta. Vägen har byggts om på grund av att den gamla sträckningen påverkas av markdeformationerna som gruvbrytningen orsakar. Det är också därför som LKAB finansierar vägprojektet.