Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
Matthias Wimmer, förste forskningsingenjör, och Anders Nordqvist, specialist, arbetar vid avdelningen för Gruvteknik.

Mer malm med ökad kunskap

2015-10-06 Matthias Wimmer, förste forskningsingenjör, och Anders Nordqvist, specialist, arbetar vid avdelningen för Gruvteknik. Under drygt tre år har de arbetat intensivt med att kartlägga och utveckla skivrasbrytningen.

Veckobladet nr 6 ute nu!

2015-10-02 Läs bland annat om följande i nya numret av LKAB:s personaltidning: Rullhuset spolar bort olyckor. Laddningen har drivit sig djupare, ny hemort på nivå 1 070. Materiallaboratoriet utreder problem och LKAB:s nästa stora tekniksprång är framtida borrsystem.

Bergförstärkning under jord

Färre olyckor trots ökad seismisk aktivitet

2015-10-01 I takt med att LKAB:s underjordsgruvor blir allt djupare ökar den så kallade seismiska aktiviteten. Det hanteras med stora tekniska insatser, utvecklade rutiner och en allt mer säkerhetsmedveten personal. Därför har antalet olyckor också minskat de senaste åren.