Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
LKAB, Invigning Nya Bentonitanläggningen, Luleå 2015-11-18Tårtkalas, Interiör

Bentonitanläggningen invigd

2015-11-19 LKAB:s nya bentonitanläggning invigdes onsdagen den 18 november. –I den gamla anläggningen räckte inte kapaciteten till för en produktionsökning, säger Sten Jakobsson, LKAB:s styrelseordförande.

Skeppslastaren är hela 160 meter lång och väger 1700 ton.

Händelserik höst i hamnen

2015-11-17 Hamnen i Narvik är livfull av all den aktivitet som pågår. Under nästa år beräknas det mesta av arbetena vara färdiga. Den nya skeppslastaren kommer att tas i bruk första kvartalet 2016 och har en kapacitet om 8000 ton järnmalmspellets per timme. Den är hela 160 meter lång och väger 1700 ton.

Roger Hansson, chef för support och utveckling

Hållbara inköp är kostnadseffektiva inköp

2015-11-16 Möt Roger Hansson, sektionschef vid inköpsavdelning på LKAB, som berättar om hållbara inköp.