Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
Grete Solvang Stoltz, årets personaldirektör 2016. Foto: Universum

Grattis Grete Solvang Stoltz - årets personaldirektör!

2016-09-29 Vid Universums prisgala på Münchenbryggeriet onsdagen den 28 september mottog LKAB:s HR- och hållbarhetsdirektör, Grete Solvang Stoltz, pris som årets personaldirektör – i konkurrens med hela det svenska näringslivet. Priset Årets personaldirektör tilldelas en personaldirektör som insett betydelsen av att aktivt jobba med att stärka arbetsgivarvarumärket - det som kallas employer branding - och som också lyckats förankra frågan i företagets ledning.

LKAB malmtåg

Dubbelspår en svensk och en norsk vinning

2016-09-28 Dubbelspår och ökad axellast på Malmbanan, Ofotbanen är en förutsättning för LKAB:s framtida expansion. Lika mycket betyder frågan för norsk frakt.

Flytt av döda träd ska kompensera för naturvärden som går förlorade i samband med LKAB:s gruvbrytning i Mertainen.

Flytten av döda träd går vidare

2016-09-26 Genom att flytta avverkade trädstammar, så kallad död ved, kompenseras värden som har gått förlorade. För drygt ett år sedan påbörjades arbetet. Nu går flytten vidare.