Till startsidan

Hem

Hållbar tillväxt

Med en resurssnål och ansvarsfull produktion säkrar vi en långsiktig gruvbrytning.

Vår filosofi
Byggkran på Terrassen

LKAB tar en ny roll i samhällsomvandlingen

2015-03-20 LKAB:s styrelse har beslutat att LKAB ska gå in i en ny roll i samhällsomvandlingen och agera beställare av nya bostäder och verksamhetslokaler. Ett ramverk för kompensation till olika intressenter har slagits fast. – Samhällsomvandlingen på våra verksamhetsorter går nu in i en ny fas. Detta är ett överlevnadsvillkor för LKAB, säger vd Lars-Eric Aaro.

AppleMark\n

Ullspiran avvecklas för fortsatt gruvbrytning

2015-03-26 Ett historiskt spadtag i samhällsomvandlingen spår är taget. Nu avvecklas gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran.

Saneringsarbete i Kirunas nya centrum

2015-03-24 Inom kort avslutas saneringsarbetet vid LKAB:s gamla betongstation, lokaliserad i anslutning till Kirunas nya centrum.