Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
Malmberget

Dom om villkor för Malmberget klar

2015-05-19 Tisdag den 19 maj kom Mark- och miljödomstolens dom om slutliga villkor för LKAB:s verksamhet i Malmberget. – Det är i det stora hela en väl genomarbetad dom och domstolen har tagit hänsyn till alla parter i målet, säger LKAB:s miljöchef Linda Bjurholt.

Fältmätningar i Malmberget, Svappavaara och Kiruna

2015-05-12 ​Under perioden 18 maj-6 juni utför Max Planck-institutet, Mainz, Tyskland, fältmätningar på uppdrag av LKAB. Mätningar sker med ett mobilt laboratorium och utförs på LKAB:s industriområden, i samhällena och i omgivningarna.

Utställningen UNIK OLIK i Gällivare badhusentré

”Varmare känsla mellan husen”

2015-05-08 Under 31 dagar i maj arrangeras föreläsningar, föreställningar och utställningar under temat mångfald. – Målet är att Gällivareborna ska börja reflektera över vad en bredare samhällsnorm kan bidra till, säger Mia Edin, processledare för Face of Gällivare.