Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
LKAB-bladet nr 6 2016

LKAB-bladet nr 6 ute nu!

2016-10-21 ​Temat i tidningen är teknikutveckling och innovation.

LKAB, SSAB och Scania Ferruform vill flytta delar av godstransporterna från väg till järnväg.

Stålpendeln nyttjas bättre för miljöns skull

2016-10-19 Som ett led i sitt hållbarhetsarbete vill LKAB, SSAB och Scania Ferruform förflytta delar av sina godstransporter från väg till järnväg. Ett gemensamt pilotprojekt håller på att formas, där de tre bolagen använder outnyttjad kapacitet på den så kallade Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge.

Säkerheten först 10 år

10 år i säkerhetens tjänst – en resa mot noll olycksfall

2016-10-09 LKAB hade under en lång tid haft en bra olycksfallsutveckling, från 100 olycksfall per miljon arbetade timmar år 1980, till runt 15 i början av 2000-talet. Sedan planade utvecklingen ut. Det blev varken bättre eller sämre. Frågan var då: hur kan vi nå målet noll olycksfall?