Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking

Byggbara områden

2015-04-23 Omkring 3 000 människor berörs när Malmberget förändras på grund av gruvdriften. Nya bostäder måste byggas.

AppleMark\n

Nya villkor snart

2015-04-23 I mitten av februari hölls förhandling i mark- och miljödomstolen om de slutliga villkoren för gruvverksamheten i Malmberget. Domen kommer att meddelas den 5 maj.

LKAB:s förvaltningskontor i Kiruna

LKAB påbörjar personalneddragningar

2015-04-20 Som ett led i det pågående besparingsarbetet tog LKAB i februari beslutet att minska personalstyrkan med 400 tjänster. I första hand görs minskningen genom pensionsavgångar och färre visstidsanställda. Efter det genomlysningsarbete av verksamheten som genomförts står det nu klart att uppsägningar kommer att bli nödvändiga.

Byggkran på Terrassen

Etappindelning för försäljning och flytt i Kiruna framtagen

2015-04-20 Tillsammans med Kiruna kommun presenterar nu LKAB förslag på köp-tidplan och flytt-tidplan för Kiruna centrum. Tidplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet av att utveckla nya centrumkärnan i Kiruna.