Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking

Hej Industrin! besökte LKAB

2015-05-25 Ett 40-tal besökare från Stockholmsområdet fick chansen att lära sig mer om LKAB genom initiativet Hej Industrin!

Malmberget

Dom om villkor för Malmberget klar

2015-05-19 Tisdag den 19 maj kom Mark- och miljödomstolens dom om slutliga villkor för LKAB:s verksamhet i Malmberget. – Det är i det stora hela en väl genomarbetad dom och domstolen har tagit hänsyn till alla parter i målet, säger LKAB:s miljöchef Linda Bjurholt.

Fältmätningar i Malmberget, Svappavaara och Kiruna

2015-05-12 ​Under perioden 18 maj-6 juni utför Max Planck-institutet, Mainz, Tyskland, fältmätningar på uppdrag av LKAB. Mätningar sker med ett mobilt laboratorium och utförs på LKAB:s industriområden, i samhällena och i omgivningarna.