Till startsidan

Hem

Attraktiva samhällen

Gruva
möter stad

LKAB:s överlevnad är beroende av att cirka 5000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor i Kiruna och Malmberget flyttas.

Läs mer om tidplan och ersättning här

Kirunagruvan åter öppnad efter fordonsbrand

2016-06-22 Under onsdagen började en lastbil brinna under jord i Kirunagruvan. Räddningstjänst larmades och all personal under jord evakuerades till säkra platser. Efter cirka tre timmar var branden släckt och alla utrymmen i gruvan besiktigades innan personal successivt fick lämna de säkra platserna. Strax för kl 16:30 öppnades gruvan. LKAB har hittills inte fått någon information om skadade men fyra personer har uppmanats att uppsöka akutsjukvård för kontroll. Enligt rutin ska alla som kan ha inandats brandrök eller upplever eventuella symptom uppsöka sjukvård.

Det är något mindre lastmaskiner som används i arbetet med restmalmerna. Eftersom jobbet pågår i gamla och trängre ortar.

Restmalmer – billigt och med hög järnhalt

2016-06-21 Inte mindre än 7,5 miljoner ton har tagits upp från gruvan i Malmberget i form av restmalmer. Järnhalten är hög, runt 50 procent eller mer. – Restmalmerna betyder billig produktionskostnad och hög järnhalt, säger Lars-Arne Norman, projektledare på LKAB i Malmberget.

LKAB-bladet nr4 ute nu!

2016-06-17 Läs bland annat om följande i nya numret av LKAB:s personaltidning: Nu rullar åter spelet, snart är B7:an redo för produktion. Läget på LKAB, så går det just nu. Billig produktionskostnad med restmalmer av hög järnhalt i malmbergsgruvan. Susanne är länken mellan gruva och verk.