Till startsidan

Hem

Kunden i centrum

Kvalitet
i alla
led

Kundanpassade, klimatsmarta
järnmalmsprodukter,
ständig utveckling och
service i världsklass.

Performance in Ironmaking
Anders Henriksson, förädlingschef, pratar med leverantörer och entreprenörer den 9 april i Malmberget.

Säkert och effektivt underhåll

2015-04-27 Det stora årliga underhållsstoppet i maj engagerar cirka 600 entreprenörer och är en stor utmaning för att undvika olyckshändelser. LKAB har fokus på att ha en olycksfri verksamhet, stabil produktion, med minimala störningar och låga driftkostnader.

Byggbara områden

2015-04-23 Omkring 3 000 människor berörs när Malmberget förändras på grund av gruvdriften. Nya bostäder måste byggas.

AppleMark\n

Nya villkor snart

2015-04-23 I mitten av februari hölls förhandling i mark- och miljödomstolen om de slutliga villkoren för gruvverksamheten i Malmberget. Domen kommer att meddelas den 5 maj.

LKAB:s förvaltningskontor i Kiruna

LKAB påbörjar personalneddragningar

2015-04-20 Som ett led i det pågående besparingsarbetet tog LKAB i februari beslutet att minska personalstyrkan med 400 tjänster. I första hand görs minskningen genom pensionsavgångar och färre visstidsanställda. Efter det genomlysningsarbete av verksamheten som genomförts står det nu klart att uppsägningar kommer att bli nödvändiga.